Mateusz Michalski


flash / flex (AS 2.0 / AS 3.0) developer
&
web (j2ee / php / xhtml / css / js) developer


wybrane, indywidualne realizacje:
www.mindonboard.pl/CrisisChristmas - game (flash/AS 3.0) - 2009
www.carco.pl - www (php, flash/AS 2.0) - 2009
www.autolakserwis.pl - www (php, flash/AS 2.0) - 2009
www.ramki.bydgoszcz.pl - miniaplication (flash/AS 2.0) - 2008
www.diamondpoligrafia.pl/drukarnia - www (flash/AS 2.0) - 2008
www.kredytyagar.pl - www (js, php) - 2007
www.mait.pl/lipidy - presentation (flash/AS 2.0) - 2007
www.mait.pl/flash - presentation (flash/AS 2.0) - 2007
www.mait.pl/witaminy - presentation (flash/AS 2.0) - 2007

tel. +48 600 31 31 24
mateusz@mait.pl